Opstaldning

Boksleje

Pris 

- Hesteboks i hestestalden eller mellemgangen  kr. 3000
- Ponybokse (også udendørsboksene) Kat. 1/2 kr. 2200 - kat. 3 kr. 2000

Når der anvendes træpiller i boksen betales 200 kr ekstra pr. boks

Der skal betales staldleje på konto 5064 1221960 - påført teksten "boksleje"

Følgende er gældende for heste opstaldet på Søborggård Hestecenter

 • Der fodres morgen og aften dagligt med havre samt vitamin- og mineralblanding.  Ønskes hesten fodret med eget foder gøres dette af Søborggårds personale og betales af pensionæren. Foderet skal opbevares i lukkede beholdere i foderrummet. Pensionæren skal selv sørge for at foderet er afmålt og lagt i poser/spande.
 • Udlukning varetages af Hestecenteret hver dag.
 • Indlukning og aftenfodring varetages af teams, der består af pensionær/parter. Hver pensionær har en dag om ugen, der skal lukkes ind - og ca 1 vagt om måneden, hvor der lukkes ind fredag eller lørdag (alt gøres i teams). Om sommeren er der mulighed for døgnfold.
 • Hesten skal have det dækken på, man ønsker skal anvendes på fold.Der foretages ikke dækkenskift. Skal hesten ikke på fold skrives dette på tavlen.
 • Boksen ordnes hver dag af Søbnorggårds personale med det af Søborggård Hestecenter valgte materiale (halm, træpiller el.lign). Ved træpiller tages klatter, ved halm oprystes boksen og nyt halm strøes. Der er 6 poser træpiller pr md med i prisen, når hestene står på træpiller. Træpillerne tildeles selv af ejeren. Pensionæren forestår selv bundmugning af boks. Boksen skal muges efter anvisning fra Søborggård. Der må ikke muges, når hestene står inde - kun når de er på fold. Møget må kun smides i møgvognen medmindre andet er aftalt.
 • Hesten tildeles hø og/eller wrap svarende til hestens behov. Det er kun Søborggårds personale der må tage hø/wrap.
 • 1 x årligt tages fælles gødningsprøver og der gives om nødvendigt ormekur 2 gange årligt – dette betales af pensionæren.
 • Ved sygdomstilfælde kontaktes pensionæren. Vurderes der behov for dyrlæge og pensionæren ikke kan kontaktes på det af pensionæren oplyste tlf.nr., tilkaldes den af Søborggårds personale valgte dyrlæge, og denne afregnes af pensionæren
 • Valg af dyrlæge skal godkendes af Sally Schlichting
 • Der stilles et skab samt en sadelbom til rådighed pr. boks
 • Alle heste/ponyer skal have grime på i stald og på fold. Det må ikke være en lædergrime eller rebgrime.
 • Opstaldning betales månedsvis forud og skal være indbetalt senest d. 1. hverdag i måneden.
 • Alle der står opstaldet eller på anden måde benytter faciliteterne på Søborggård skal være medlem af Søborggård Rideklub.
 • Opsigelse af boks skal ske skriftligt (brev eller e-mail) til Sally senest d. 15. i måneden 1 1/2 måned før opsigelsen ønskes
 • Boksen skal tømmes den dag hesten/ponyen flyttes.

 Staldkontrakt skal udfyldes ved indflytning (Sally sørger for seneste version modtages)