Opstaldning

Boksleje

Pris 

- Hesteboks i hestestalden eller mellemgangen  kr. 3000
- Ponybokse (også udendørsboksene) Kat. 1/2 kr. 2200 - kat. 3 kr. 1800

Følgende er gældende for heste opstaldet på Søborggård Hestecenter

 • Der fodres morgen og aften dagligt med havre samt vitamin- og mineralblanding.  Ønskes hesten fodret med eget foder gøres dette af Søborggårds personale og betales af pensionæren. Foderet skal opbevares i lukkede beholdere i foderrummet. Pensionæren skal selv sørge for at foderet er afmålt og lagt i poser/spande.
 • Ind- og udlukning på fold gøres alle årets dage. Hesten skal have det dækken på man ønsker skal anvendes på fold.Der foretages ikke dækkenskift. Skal hesten ikke på fold skrives dette på tavlen.
 • Boksen oprystes samt strøes hver dag med det af Søborggård Hestecenter valgte materiale (halm, træpiller el.lign). 
 • Hesten tildeles hø og/eller wrap svarende til hestens behov. Det er kun Søborggårds personale der må tage hø/wrap.
 • Pensionæren forestår selv mugning af boks. Boksen skal muges efter anvisning fra Søborggård. Møget må kun smides i møgvognen medmindre andet er aftalt.
 • 1 x årligt tages fælles gødningsprøver og der gives om nødvendigt ormekur 2 gange årligt – dette betales af pensionæren.
 • Ved sygdomstilfælde kontaktes pensionæren. Vurderes der behov for dyrlæge og pensionæren ikke kan kontaktes på det af pensionæren oplyste tlf.nr. tilkaldes den af Søborggårds personale valgte dyrlæge og denne afregnes af pensionæren
 • Valg af dyrlæge skal godkendes af Sally Schlichting
 • Der stilles et skab samt en sadelbom til rådighed pr. boks
 • Alle heste/ponyer skal have grime på i stald og på fold. Det må ikke være en lædergrime.
 • Opstaldning betales månedsvis forud og skal være indbetalt senest d. 1. hverdag i måneden.
 • Alle der står opstaldet eller på anden måde benytter faciliteterne på Søborggård skal være medlem af Søborggård Rideklub.
 • Opsigelse af boks skal ske skriftligt (brev eller e-mail) til Sally senest d. 15. i måneden 1 1/2 måned før opsigelsen ønskes
 • Boksen skal tømmes den dag hesten/ponyen flyttes.

 

Link til Opstaldningskontrakt i Word format.

http://www.soeborggaard.com/2016/Opstaldningskontrakt2016.doc