Opstaldning

Boksleje

Pris gældende pr 1/3 2023

- Heste kr. 3600
- Ponybokse kr. 2800

Der anvendes træpiller i pensionærboksene. Disse indkøbes og betales af pensionæren, vi hjælper gerne med at fællesindkøbe i det omfang det er muligt.

Der skal betales staldleje på konto 5064 1221960 - påført teksten "boksleje + hestens navn"

Følgende er gældende for heste opstaldet på Søborggård Hestecenter

 • Der fodres morgen og aften dagligt med en vitamin- og mineralblanding.  Ønskes hesten fodret med eget foder gøres dette af Søborggårds personale og betales af pensionæren. Foderet skal opbevares i lukkede beholdere i foderrummet. Pensionæren skal selv sørge for at foderet er afmålt og lagt i poser/spande.
 • Udlukning varetages af Hestecenteret hver dag.
 • Indlukning og aftenfodring varetages af teams, der består af pensionær/parter. Hver pensionær har en dag om ugen, der skal lukkes ind - og ca 1 vagt om måneden, hvor der lukkes ind fredag eller lørdag (alt gøres i teams). Om sommeren er der mulighed for døgnfold. Indlukning om sommeren gøres af ejer selv - dog samarbejdes der pensionærerne imellem om fælles indlukning.
 • Hesten skal have det dækken på, man ønsker skal anvendes på fold. Der foretages ikke dækkenskift. Skal hesten ikke på fold skrives dette på tavlen.
 • Boksen ordnes hver dag af Søborggårds personale. Ved træpiller tages klatter, ved halm oprystes boksen og nyt halm strøes. Pensionæren forestår selv bundmugning af boks. Boksen skal bundmuges efter anvisning fra Søborggård. Der må ikke bundmuges, når hestene står inde - kun når de er på fold. Møget må kun smides i møgvognen medmindre andet er aftalt.
 • Hesten tildeles hø og/eller wrap svarende til hestens behov. Det er kun Søborggårds personale, der må tage hø/wrap.
 • 1 x årligt tages fælles gødningsprøver og der gives om nødvendigt ormekur 2 gange årligt – dette betales af pensionæren.
 • Ved sygdomstilfælde kontaktes pensionæren. Vurderes der behov for dyrlæge og pensionæren ikke kan kontaktes på det af pensionæren oplyste tlf.nr., tilkaldes den af Søborggårds personale valgte dyrlæge, og denne afregnes af pensionæren
 • Valg af dyrlæge skal godkendes af Sally Schlichting
 • Der stilles et skab samt en sadelbom til rådighed pr. boks
 • Alle heste/ponyer skal have grime på i stald og på fold. Det må ikke være en lædergrime eller rebgrime.
 • Opstaldning betales månedsvis forud og skal være indbetalt senest d. 1. hverdag i måneden.
 • Alle der står opstaldet eller på anden måde benytter faciliteterne på Søborggård skal være medlem af Søborggård Rideklub.
 • Opsigelse af boks skal ske skriftligt (brev eller e-mail) til Sally senest d. 15. i måneden 1 1/2 måned før opsigelsen ønskes
 • Boksen skal tømmes den dag hesten/ponyen flyttes.

 Staldkontrakt skal udfyldes ved indflytning (Sally sørger for seneste version modtages)