Rideklub

Velkommen i Søborggård Rideklub

Med nedenstående vil vi gerne give informationer til dig som nyt medlem. 

Vi håber du får nogle gode oplevelser i vores klub.

Ind- og udmeldelse

Rideklubben er bindeleddet mellem rideskolen og Dansk Ride Forbund.

For at være med til stævner og arrangementer skal man være medlem af en rideklub og man skal på forlangende kunne fremvise bevis på betaling af klubkontingent.

Derfor skal du udfylde en indmeldelsesblanket, som afleveres til bestyrelsen og betale et årligt klubkontingent. Betalingen sker på klubbens konto Reg.nr. 6301 konto 1676555. Når betalingen er registreret er du berettiget til at repræsentere Søborggård Rideklub og være med til klubbens arrangementer.

Medlemskabet skal betales hvert år senest d. 10/1. Der sendes ingen opkrævning ud.

Evt. senere udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til bestyrelsen og bemærk at årskontingentet ikke refunderes.

Hvad får jeg for årskontingentet?

Rideklubben arbejder hele tiden på at forbedre forholdene for alle aktive ryttere – både store og små. Det kan være i form af nyindkøb af springmateriel, ponygames- remedier, ting og sager til rytterstue, kurser for ryttere o.s.v.

Derfor forventer vi også at alle passer godt på tingene der indkøbes.

Du er velkommen til at bruge rytterstuen,  som er  vores fælles rum. Her kan der hygges, snakkes, varmes (om vinteren!), brygges kaffe til forældre eller du kan få lidt medbragt mad og drikke. Husk at rydde op efter dig selv .

Vi arrangerer også en del hjemme-stævner/arrangementer for ryttere på alle niveauer for at give alle en god oplevelse og opleve et fællesskab. Her vil der normalt være en mindre egenbetaling for at deltage.

Bemærk: Rideklubben har ingen ulykkesforsikring.

Vi opfordrer derfor til at man selv sørger for egen ulykkesforsikring. 

Stævner/arrangementer.

I tæt samarbejde med Sally og rideskolen arrangeres der forskellige aktiviteter i årets løb.

Til dette har vi altid brug for frivillig arbejdskraft.

Vi har en del udvalg som står for det praktiske og vi opfordrer derfor til at ryttere og/eller forældre skriver sig på arbejdssedler som hænger ved rytterstue/stald eller at søge informationer om aktiviteterne på hjemmesiden og melde sig som hjælpere.

Vi kræver ingen forhåndskendskab til udvalgenes arbejde

– der er udvalgsformænd som er ansvarlige, men som blot har brug for flittige hænder.

Det er dog en forudsætning, at forældre til ryttere, som deltager i hjemme-stævner, arbejder min. 2 timer før/efter eller ved stævnet. Spørg os,  hvis du er i tvivl.

Almindelige regler

  • Alle gældende regler i stalden og i ridehuset skal overholdes.
  • Ved undervisning er det underviserens anvisninger som skal følges.
  • Husk at gå lige over vejen når du skal i ridehuset eller til folden. Bilerne kører stærkt – så pas på dig selv og din hest/pony.
  • Ved udestævner, hvor vi transporterer heste/ponyer, betaler hver rytter et beløb til leje af trailer. Se reglerne på hjemmesiden.

Husk at man færdes på Søborggård på eget ansvar.

Hverken rideklubben /rideskolen eller undervisere kan holde øje med alle og alting.

Hjælp derfor hinanden – så når vi længst.

Og er du i tvivl som rytter eller forældre – så spørg !

Se bestyrelsens navne, e-mail-adresser, klubbens vedtægter m.m. på hjemmesiden under kontakter 

Har du ris/ros/kommentarer/spørgsmål/gode idéer eller lignende så kontakt os.

Rideklubben har også sin egen postkasse i rytterstuen som kan benyttes.

 

Vi benytter hjemmesiden

www.soeborggaard.com

til al vores information

– så husk at følge med der.

Søborggård Rideklub - SØG

Søborggårdsvej 60

3250 Gilleleje

Øvrige klubinformationer:

Bank konto: reg nr.  6490   konto nr. 2019625