Ref fra Konstituerende Best. møde d. 13/3

Møde: Konstituerende Bestyrelsesmøde

Mødedato: 13.03.2015

Dato for referat: 16.03.2015

Sted: Søborggård Rideklub

Deltagere: Lotte, Anne, Sofie, Mette, Cirkeline, Caroline, Pernille, Helene, Sally og Niels.

Referent: Caroline

Dagsorden:

1) Konstituering

2) Forestående opgaver.

3) Næste møde.

Referat

1) Bestyrelsen konstitueres således:

a. Formand: Niels Kjeldgaard

b. Næstformand: Helene Dyhr Andreasen

c. Kasserer: Pernille Bækgaard

d. Sekretær: Caroline Kjersgaard

e. Bestyrelsesmedlem: Cirkeline Bryde

f. Bestyrelsesmedlem: Mette Ingels Larsen

g. Bestyrelsesmedlem: Sofie Götzsche

h. Suppleant: Lotte Friis Jensen

i. Suppleant: Anne Kirkegaard Nilsson

2) Forestående opgaver:

a. Indrapportering om konstituerede bestyrelse til DRF, Caroline/Sally

b. Oprettelse af Dropbox, Niels

c. Fremtidig ryttermærke undervisning, Sally

d. Gave til xxx , Mette

e. Springstævne 21/3, Springudvalget + ansvarlige for udvalg.

f. Arbejdsdag fastsættes til 19/4, Ansvarlig ”tov-holder” udpeges.

3) Næste møde 7. april kl. 19:00