Ref. fra Generalforsamlingen d. 13/3 2015

Referat fra generalforsamling SØG d.13/3-2015


ref. Nikoline Klug

1.     valg af dirigent – Karin blev valgt og kunne konstatere at der var indkaldt til generalforsamlingen til tiden.

2.     Referent -  Nikoline blev valgt.

3.     Formandens beretning – Niels fortæller om året og om fremtiden (se årsberetning lagt på SØG´s hjemmeside)

4.     Klubbens regnskab- Helle kasser fremlægger regnskabet for 2014, og der er ingen spørgsmål eller kommentarer hertil.

5.     Behandling af indkomne forslag- Ingen

-         Klubben havde foreslået at hæve kontingentet i 2016 fra 350 kr. til 400 kr. I forhold til andre klubber er vores kontingent lavere. Det besluttes at vedtage en kontingentstigning.

6.     Valg til bestyrelse

Niels, Anne og Mette er ikke på valg

Lotte, Nikoline, Astrid og Helle på valg - Lotte ønsker genvalg for 1 år, de andre trækker sig.

Helene, Pernille og Caroline ønsker at stille op vælges ind i bestyrelsen.

Valg af Revisor- Karin vil gerne stille op igen, dette vedtages.

Revisor suppleant – Helle ønsker at stille op som dette.

 

7.     Udvalg

-         Cafeudvalg: Lotte (Emilies mor), Nikoline(Emma og Idas mor) og Jesper(Klara og Lauras far)

-         Springudvalg: Anne, cirkeline, Morten og Charlotte(Annas mor)

-         Dressurudvalg: Mette (Klara og Lauras mor), Astrid (Christinas mor), Caroline (Julie og Lauras mor), Camilla (Agnethes mor)

-         Terrænudvalg: Morten, Anne og Niels (Fridas far)

-         Sponsorudvalg: Tina (Catharinas mor) og Sally

 

-         Ungdomsudvalg: Sofie, Charlotte(Ida Bays mor)

 

-         Stævneudvalg: Sally og Helene (Louise og Annikas mor)

 

-         Teltudvalg: Jesper (Klara og Lauras far)

 

-         Speaker/elektronik udvalg: Niels (Fridas far)

 

-         Støtteforeningen søhesten: Mette (Laura og Klaras mor)

 

 

 

7.Eventuelt

Sponsoraftaler

-          Sally fortæller om et sponsorat de har søgt kommunen til vores DM i juli, det er 15.000 kr. til leje af en toilet og badvogn.

-         Sofie fra ungdomsudvalget har endvidere søgt en pulje der hedder ”Gribskov leger”.

Tina , Sally  og michael Gøtsche har også en pulje penge til et cafe hus og varmestue til siden af ridehuset.

Tina og Sally er i gang med endnu et projekt om at få bygget et nr. 2 ridehus, men dette er et fremtidsprojekt.

               

        Andet

-         Jesper Ingels vil gerne lave et arrangement hvor fædre og brødre også er velkomne, det bliver en fisketur.