Ref af Generalforsamling 3/2 2016

Møde: Generalforsamling

Mødedato: 3. februar 2016

Dato for referat: 7. februar 2016

Sted: Søborg Forsamlingshus

Dirigent: Susan Kjeldgaard

Referent: Caroline Kjersgaard

 

Referat:

 

Formandens beretning, Niels Kjeldgaard:

-       Året på SØG blev gennemgået – og heldigvis med flest positive oplevelser og begivenheder.

 

Årsregnskab, Pernille Bekgaard:

-       Årsregnskabet blev gennemgået med et tilfredsstillende resultat.

 

Fastlæggelse af kontingent:

-       Enighed om at de nuværende kr. 400,00 bibeholdes i 2016.

 

Valg til ny bestyrelse:         

-       Louise Petersen – bestyrelsesmedlem

-       Helle Hauskov – bestyrelsesmedlem

-       Laila Carlsen – suppleant

-       Tina Brasse – suppleant

 

Valg af kasser:

-       Jacob Nittegaard Pedersen

 

Valg af revisor:

-       Pernille Bekgaard

 

Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller:

-       Mette Ingels Larsen

-       Herle Sofie Gøtzche Larsen

-       Helene Dyhr Andreasen

-       Caroline Kjersgaard

 

Bestyrelsesmedlemmer der træder af:

-       Lotte Friis Jensen

-       Anne Kirkegaard Nilsson

-       Cirkeline Bryde

-       Pernille Bekgaard

 

Diverse udvalg skal besættes:

Cafe udvalg:

-       Louise, ansvarlig

-       Nikoline, ansvarlig

-       Jesper

-       Helle

-       Susan

-       Betina

-       Caroline

Spring udvalg:

-       Laila, ansvarlig

-       Camilla, ansvarlig

-       Frida

-       Julie

-       Laura

-       Nathalie

-       Helle

Dressur udvalg:

-       Mette, ansvarlig

-       Barbara

-       Charlotte

-       Caroline

Terræn udvalg:

-       Niels, ansvarlig

-       Morten, ansvarlig

-       Anders

-       Charlotte

-       Mie

-       Nicole

-       Klara

-       Frida

-       Julie

Børne- og ungdomsudvalg:

-       Sofie, ansvarlig

-       Nikoline

-       Louise

-       Lene

 

 

Sponsor udvalg:

-       Tina, ansvarlig

-       Sally

-       Niels

Stævneudvalg:

-       Sally, ansvarlig

-       Helene

-       Randi

-       Charlotte

-       Betina

Speaker udvalg:

-       Niels, ansvarlig

-       Thomas hjælper med at sætte speakeranlæg m.m. op og ned

Teltudvalg:

-       Jesper, ansvarlig

-       Forældre fra fredagshold høres om de evt. kan give en hånd med til at sætte telt op.

Renoveringsudvalg:

-       Anders, ansvarlig

 

Støtteforeningen ”Søhesten”:

-       Mette, ansvarlig

 

Eventuelt:

-       Sofie oplyser om ny turnus ordning – alle pensionærer og parter skal på skift have ansvar for at holde orden i rytterstuen og i lektiecafeen.

-       Sofie sætter en liste med navne op i rytterstuen.

 

-       Tilskud fra kommunen bruges til ny lektiecafe – pigerne opfordres til at byde ind med ideer til indretning. 

-     Sally, Susan og Caroline starter projektet op i uge 7 – alle er velkommen til at give en       

       hånd med.

 

Post it forslag:

-       Alle på mødet havde mulighed for at komme med gode forslag og ønsker til, hvordan de ser rideklubben i fremtiden – alle forslag blev noteret på Post it og vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.