Ref af Bestyrelsesmøde d. 7/4 15

Møde: Bestyrelsesmøde

Mødedato: 7. april 2015

Dato for referat: 8. april 2015

Sted: Søborggård Rideklub

Deltagere: Sally, Niels, Lotte,  Mette, Helene, Pernille, Caroline.

Referent: Caroline

 

Referat:

Nyt fra Sally:

-       Camilla og Maxim er startet som nyt staldpersonale

-       Kaj laver ny dressurbane på Felix´s fold

-       Sally har holdt møder med Tina (Catharinas mor) – de har søgt flere fonde til spændende cafe planer.

Regnskab:

-       Pernille orienterer om regnskabet som ser positivt ud trods en nedgang i kontingent betalingerne.

Cafe:

-       Lotte orienterer om cafeens status – overskud fra stafet stævnet samt at der bør indkøbes lidt nyt udstyr til cafeen.

Dressurudvalg:

-       Mette og Helene skal lære at taste til stævnerne – de taler med Astrid.

-       Mette finder i sammenarbejde med Astrid ud af hvilke dressurklasser der skal være til næste dressurstævne, den 13. juni.

-       Mette skaffer dressurdommer til næste dressurstævne, den 13. juni.

Springudvalg:

-       Anne og Cirkeline har styr på hvilke spring der trænger til ny maling og hvilke farver der skal indkøbes.

Ungdomsudvalg:

-       Sally har talt med Randi – hun vil gerne starte undervisning i ryttermærker. Sally har datoer for den kommende undervisning.

Terrænudvalg:

-       Niels oplyser at opbygningen af terrænbane / terrænspring går som planlagt.

-       Niels og Morten har overblik over banen samt prioriteringen af spring.

-       Der forsøges kun at benyttes naturmaterialer til at bygge spring af.

-       Terrænudvalget har investeret i en sav samt en høvl.

-       Der oplyses at de har nogle hyggelige dage når terrænudvalget samles – alle er velkommen og næste gang de mødes er den 11.4.

 

-       Sally orienterer om at Sportsrideklubben har indkøbt 20 nye spring – (og en del er også medlem af denne rideklub) – Sally vil undersøge mulighederne for, at vi. kan låne et par spring til DM.

 

Teltudvalget:

-       Der kigges efter nyt telt til DM evt. i blå avis, Niels taler med Jesper fra teltudvalget.

Afsluttet stævner:

-       Stafetspringstævne den 21.3. - SØG stillede med 7 hold.

-       Oprydning efter stævner skal alle være bedre til – både i stald og i sekretariatet.

-       Fremadrettet skal rosetter sættes på hovedtøjet – vigtigst til de små ryttere.

-       Alt i alt en god dag.

Inden næste stævne:

-       Lars Barslund sørger for at få styr på ledninger og el i sekretariatet.

-       Sally har styr på dommerne.

Før arbejdsdagen den 19.4.:

-       Helene og Pernille rydder op i sekretariatet – der indkøbes nye møbler (lukkede reoler).

Arbejdsdagen den 19.4.:

-       Vi gennemgik arbejdsopgaver til arbejdsdagen – der bliver lavet en liste over opgaverne.

-       Caroline sørger for at sætte ”invitation / tilmelding” op i rytterstuen.

Klubtrailere:

-       Der efterlyses en fast person til at tage ansvar for trailerne, da mange trænger til service / reparationer.

-       Pernille forsøger at finde en til at kigge på trailerne til arbejdsdagen den 19.4.

-       Sally undersøger pris på SØG logo på alle trailere.

Støtteforeningen:

-       Mette taler med Astrid om hvordan vi kontakter / vedligeholder støtten.

Klubliv – Danmark:

-       Pernille har brochure fra Klubliv Danmark – en støtte til klubben i stil med OK aftalen. Dette tilmeldes ens dankort og støtten gives når dankort benyttes i specielle forretninger. Læs nærmere på www.klublivdanmark.dk

Andet:

-       Pernille foreslår SWIP i sekretariatet – hun undersøger mulighederne nærmere.

-       Servering af kage og kaffe ved jagten søndag den 12.4. ved Asserbo Slotsruin – Sally undersøger tidspunkt.

Tidspunkt for næste møde:

-       Onsdag den 13.5.2015 kl. 19.30 hos Sally.