Ref af Bestyrelsesmøde d. 30/3 2016

Møde: Bestyrelsesmøde

Mødedato: 30. marts 2016

Dato for referat: 4. april 2016

Sted: Søborggård Rideklub

Deltagere: Sally, Niels, Mette, Helene,  Sofie, Tina, Louise, Jacob, Laila,  Helle, Betina, Caroline.

Referent: Caroline

 

Referat:

1.     Valg af mødeleder ved dette møde:

-       Tina

 

2.     Nyt fra Sally:

-       Stefanie er kommet tilbage.

-       Alle kan nu drikke vandet fra vandhanerne.

 

3.     Søborggård Rideklub:

 

a.     Status i overdragelse kasserer:

Bankdokumenter er underskrevet og afleveret i banken.

 

Jacob ønsker fremadrettet kvitteringer med navn samt hvilke udvalg disse tilhører eller oplysning om hvad pengene er brugt til.

Private udlæg skal påføres navn og konto nummer.

 

Sally efterlyser regnskab fra forbundet.

 

b.    Klubbens budget 2016, Niels:

Sally og Niels har gennemgået budgettet for 2016 – Niels fremlægger det for bestyrelsen (budget ligger i bestyrelsens dropbox)

 

Følgende besluttes under gennemgang af budgettet:

 

c.     Bestyrelsen er enige i, at fremtidig fakturering af rideskoleundervisning pr. 1.5.2016 ændres som aftalt.

 

Falk abonnement opsiges til næste år – vi indkøber selv plaster mm. til klubben. Abonnement er betalt for i år.

 

Vi drøfter trailere……salg / ikke salg…….fordele / ulemper. Tina spørger Lars om, han vil gennemgå trailere og komme med en pris på reparation / opdatering.

 

Passer budgettet i forhold til de enkelte udvalg:

 

Springudvalg, Laila:

Laila oplyser at vi har spring nok til en stævnebane. Vi bør supplere med nye og evt. søge materiale puljen til nye spring – der skal ansøges inden den 1.5.2016.

Laila indhenter tilbud iht. brochure. Der skal også indhentes tilbud på nye tal.

 

 

Dressurudvalg, Mette:

Budgettet holder – der skal måske lidt på dressurbanen.

Mette tjekker om bogstaver er i orden – indkøb evt. nye.

Vi taler om dato for dressurstævne på SØG den 18.6.2016.

 

Team lektiecafe, Caroline:

Budgettet holder – afventer tilbud på nyt gulv.

 

d.    Klubbens medlemstal, Betina:

Betina har styr på medlemstallet – og der er sendt rykkere ud til dem der mangler at betale.

 

e.     Status diverse kommunale tilskud, Helle:

Vi mangler at søge materialetilskud – frist 1.5.2016.

 

f.      Sponsor status 2016, Tina:

Tina har kontakt til flere nye og gamle sponsorer. De fleste ønsker, at vi kommer med noget konkret for, at der kan tages stilling til et evt. sponsorrat. Hun vil f.eks. forsøge at sælge spring eller bannere.

 

Sally har d.d. haft møde angående nyt ridehus, der udarbejdes nye tegninger, som kan afleveres til kommunen.

 

g.    Caféen, Louise:

Louise aftaler nærmere med Aske om evt. ny terrasse foran den nye café.

 

h.    Gennemgået tidligere.

 

i.      Gennemgået tidligere.

 

j.      Ungdomsudvalg, Sofie:

Sofie har aftalt at vi kommer til Grøn lørdag den 28.5.2016 – der er dog Subaru Cup på SØG samme dag.

 

Flettekursus i påskeferien med Mimi og Emilie var en succes. Mimi og Emilie vil gerne komme og fortælle om hvordan man skal gøre hest og rytter klar til stævne.

 

Sofie har opsat tavler i mellemgangen.

 

Sofie sender informationsfolder ud til bestyrelsen til gennemlæsning – bestyrelsen vender tilbage til Sofie med evt. input.

 

Sofies bror vil stadig gerne gennemgå computere mm. i sekretariatet.

 

k.     Terrænudvalg, Niels:

Der har ind til videre været 3 gode arbejdsdage, hvor der er nået lang med terrænbanen. Den bliver klar til første stævne.

 

l.      Stævneudvalg, Sally:

Næste stævne på SØG er Subaru Cup fredag den 22.4.2016. Caféen skal være åben.

Stævneudvalgsmøde aftaler vi nærmere på næste møde.

 

4.     Caroline tømmer postkassen fremover - og fordeler post.

 

5.     Evt.:

a.     Gennemgået tidligere.

b.    Louise sætter opslag op om arbejdsdag, lørdag den 16.4.2016.

c.     Der skal findes ny tele- og dataabonnement i stedet for Morten. Morten opsiger nuværende abonnement hos Oister.

 

6.     Næste møde:

Næste stævnemøde onsdag den 11.5.2016, kl. 19.00 på SØG.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 15.6.2016, kl. 19.00 på SØG.