Ref af Bestyrelsesmøde d. 2/9 2015

Møde: Bestyrelsesmøde

Mødedato: 2. september 2015

Dato for referat: 9. september 2015

Sted: Søborggård Rideklub

Deltagere: Sally, Niels, Lotte,  Mette, Helene,  Sofie, Pernille, Cirkeline, Caroline.

Referent: Caroline

 

Referat:

Regnskab:

-       Pernille gennemgår regnskabet som er positivt.

-       Fine resultater efter sommerens stævner.

Cafe:

-       Lotte gennemgår cafeens regnskab efter sommerens stævner, hvilket ser positivt ud.

Stævner:

-       Helene sætter planche op i rytterstuen inden næste stævne – alle udvalg sørger for at sende mail til Helene med arbejdsdatoer inden stævnet. Et tilbud / et ønske til alle forældre om at give en hånd med inden- og til stævnet.

Bestyrelsesmedlemmernes roller:

-       Drøftelse af fordelingen af arbejdsopgaver før- og til stævnerne i bestyrelsen i henhold til tidligere fremsendte ”liste” samt bestyrelsesmedlemmernes deltagelse ved stævnerne.

-        

Ved evt. fravær ved et stævne bør alle bestyrelsesmedlemmerne blive bedre til at finde en afløser.

 

-       Vi taler om at invitere et par andre end bestyrelsen til de kommende stævnemøder, for at få flere til at deltage og dermed gøre arbejdet lettere.

Sofie: ok til nævnte arbejdsopgaver i ungdomsudvalget:

-       Julearrangement – udvalget vender tilbage hvis de har brug for yderligere hjælp.

 

-       21. november: klubmesterskab

-       29. november: afhentning af julemand

-       13. december: juleafslutning

Cirkeline: ok til nævnte opgaver i springudvalget:

-       Udvalget skal blive bedre til at rydde op efter stævner på springbanen.

-       Opvarmningsbanen skal inden næste stævne gøres større. I ugen inden stævnet aftaler vi nærmere om, hvem der skal sørge for det.

Mette: ok til nævnte opgaver i dressurudvalget:

-       Dressurbane sættes op onsdag eller torsdag inden stævnet den 26.9.

Lotte: ok til nævnte opgaver i cafe udvalget:

-       Der skal findes en afløser for Lotte. Lotte har valgt at stoppe i cafe udvalget efter mange års flot arbejde.

Niels: ok til nævnte opgaver i terrænudvalget:

-       Niels og Morten er ansvarlige for terrænbanen inden næste stævnerne.

Klubtrailere:

-       På nuværende tidspunkt er Niels ansvarlig for disse…..vi finder ikke helt den rigtige løsning for disse fremover……

Sponsorer:

-       Tina Brasse er en stor hjælp med at finde sponsorer.

Klubtøj:

-       Caroline er fremover ansvarlig for, at sende bestillingerne afsted til tøjleverandør. Sally sender eks. til Caroline på bestilling samt mail adresse til leverandør.

Kontingent og medlemsliste:

-       Pernille er fremover ansvarlig for at få kontingenterne fra medlemmerne ind samt få opdateret medlemslisterne. 

Budget:

-       Sally, Niels og Pernille er ansvarlige.

Regnskab:

-       Pernille er ansvarlig.

Tilskud:

-       Niels er ansvarlig. Tina Brasse hjælper til.  

Dansk Rideforbund:

-       Helene er ansvarlig for at indrapportering hertil.

Rytterstue:

-       Alle skal deltage i oprydning i rytterstuen – alle rydder op efter sig selv.

-       Sofie sørger for at alle part- og privat ryttere bliver tilføjet en liste, hvor det vil fremgå hvilke uger de er ansvarlig for, at rytterstuen er pæn og hyggelig at være i.

Mødereferat:

-       Caroline er ansvarlig.