Ref af Bestyrelsesmøde d. 14/1 2015

Referat fra bestyrelses  møde SØG 14/1-15

Tilstede: Sally, Niels, Astrid, Helle, Mette, Lotte, Sofie, Cirkeline, Anne og Nikoline   Referant: Nikoline

Nyt fra hestecenter:  Emilie er stoppet i stalden, og der er ansat en ny pige der hedder Mia.  Pony Dixie er gået på pension, i stedet er der kommet en ny pony som hedder Pocahontas.

Ridehuset er udlejet til mountain games d. 24-25/1-15, der vil blive købt sand til ridehusbunden for indtægten.

 

Økonomi: Helle gennemgik klubbens økonomi, herunder indestående i bank. Årsregnskabet for 2014  udarbejdes inden næste bestyrelses møde, således at det kan præsenteres for bestyrelsen inden det fremlægges på generalforsamlingen.  

Er det tid til at hæve kontingent? Dette bliver diskuteret og der kommes frem til en enighed om at man vil sætte et forslag på til generalforsamlingen  om at hæve kontingent med 50 kr., således at det i 2016 skal koste 400 kr. at være medlem af SØG. Vi skal ligeledes have mere gang i vores støtteforening.

 

Nyt fra diverse udvalg

-Dressurudvalg: Det sorte hegn er faldet ned og skal repareres.  Vi skal have et dressurstævne inden sommerferien, dressurudvalget kommer med forslag til dato.

-Springudvalg: Fastelavnsstævne d. 15/2-15.

-Ungdomsudvalg: Partpigerne skal inddrages i klubbens arbejde, således at de er mere deltagende når der skal holdes arrangementer.  Sofie vil holde et møde med dem. Der skal ligeledes laves nogle arrangementer for parterne så som striglekonkurrence, fællestur til hest m.m.                                                        Undomsudvalget vil ligeledes i løbet af foråret lave en klar parat dag for vore nye små ryttere der skal til at ride stævne, her skal klubben store partpiger være hjælpere.

-Terrænudvalg: Der vil inden vi skal afvikle vores første military stævne være nogle arbejdsdage på SØG’s terrænbane så denne kan blive optimeret. Der er mange opgaver der skal løses, så alle hænder vil være en hjælp. Der vil blive laves opslag via facebook.  1. gang er d. 25/1.2015. Der er i alt planlagt 7 dage.

-Cafeudvalg: Cafeen har i 2014 ca. haft et overskud på 35.000 kr. Dette er meget tilfredsstillende. 

Stævner generelt

Military stævne planlagt til 30/5-15 flyttes til 23/5-14, da der 30/5 er et stort stævne i Sverige,  og vi på denne baggrund kan miste en del starter.

Bredde udvalget har spurgt om vi vil holde en afdeling af stafet springning til marts, dette har vi takket ja til, bliver d. 21/3-15.  Der vil her også blive alm. springklasser.

Niels har snakket med vores hjemmeværnsfolk som har sagt ja til at komme til alle vores military stævner i 2015.

Eventuelt:

-         Sally og Astrid skal til møde d. 26/1-15 om 2020 planen (rideforbundets plan frem til 2020).

-         Ponygames udstyr skal opgraderes, Sally og Niels ser hvad der mangler og melder tilbage.

-         Sally har været til møde om LAG  midler i Halsnæs-Gribskov. Her kan man søge om tilskud til lokale udviklingsprojekter i landsdistrikterne. En ”LAG” er et partnerskab mellem borgere, foreninger, organisationer og lokale myndigheder. Man skal selv finansiere 50 %. Kunne dette være en mulighed for et nyt ridehus?

-         Catharinas mor Tina vil sørge for at indsamle sponsorgaver til DM stævnet.

-         Sally har snakket med Change om t-shirt som hjælpere kunne have på til bla.  stævner, de vil så have ryggen med deres logo og vi kunne så foran sætte det på som vi ønskede.

-         Sally har været ude og ønske glædelig jul til vores faste sponsere ”Gun and coutry” og ”Camilla bling bling”.  Niels vil gå i Silvan med en lille hilsen og Lotte i Brugsen.

-         Vi holder generel forsamling 13/3-15 kl. 18:30 i Sallys stuer incl. pizza.

-         Niels har undersøgt nærmere ang. OK klub sponsorat.  Klubben får 5 øre af hver liter der tankes. For hvert nyt kort ydes der 200 kr. i bonus ( dog forudsat at der tankes mindst 500 l)

-         Næste bestyrelses møde bliver onsdag d. 18/2-15 kl.19.