Ref. af Bestyrelsesmøde d. 12. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde i
Søborggård Rideklub den 12. marts 2014

 

Til stede: Cirkeline, Lotte, Helle, Sally, Astrid, Mette, Niels og Christina

Nyt fra Søborggård Hestecenter

Liva stopper den 23. marts, og Sally arbejder på at få ansat en ny staldmedarbejder.

 

Den ene lade er blevet repareret efter stormen, og det har kostet 100.000 kr. Hestecentret skal selv dække de 40.000 kr., resten betaler forsikringen.

 

Sovesalen oven på rytterstuen er ved at være bygget færdig og er snart klar til at blive malet.

 

Årsregnskab for Søborggård Rideklub

Helle gennemgik regnskabet, og vi blev enige om, at cafeens overskud skulle indgå som en indtægt i regnskabet, da det jo også hører til klubbens aktiver.

 

Vi afskriver ikke på trailerne i år, da de er blevet repareret siden sidste år og derfor stadig har den værdi, som der er noteret i regnskabet for 2012.

 

Vi afskriver heller ikke på springmateriellet, da der er kommet nye spring og bomme til. Det betyder, at springbanen samlet set har samme værdi som sidste år.

 

Helle gør regnskabet færdigt og sender det til bestyrelsesmedlemmerne før generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne skriver under på, at regnskabet er i orden, umiddelbart inden generalforsamlingen.

 

Rideklubbens budget for 2014

Niels gennemgik budgettet for 2014. Vi budgetterer med samme udgifter og indtægter som i år, dog med ekstra udgifter til klubarrangementer (Lalandiatur), terrænbane og uddannelse. Det budgetterede resultat den 31. december 2014 er på 42.500 kr.

 

Status på terrænbanen

Der er købt materialer til terrænbanebygning, og byggeholdet er i fuld gang. Nu skal der bare sættes flere byggedage i kalenderen. Byggeteamet forsøger at blive bedre til at melde ud, hvornår der er brug for hjælp, og hvad der er brug for hjælp til.

 

Malerteamet vil gerne i gang, så byggeteamet sørger for at tage nogle spring med hjem fra værkstedet, hvor de bliver bygget, så maleriet kan begynde.

 

Der bliver bygget markedsvogne i forskellige højder med hjul, stammer med skydeskiver, forhindringer af burkasser, som står ovenpå hinanden, og teltkulisser.

 

Vi har fået byggematerialer fra Nordkysten, og Anne får også materialer fra sin morfars plantage.

 

Status på opfølgningslisten

·       Billeder af bestyrelsen: Der er taget billeder af bestyrelsen, men de er ikke lagt på hjemmesiden. Når den nye bestyrelse er klar, tager vi billeder af medlemmerne og lægger dem på hjemmesiden.

·       Ur til pulstræning: Sat på hold

·       Førstehjælpskursus: Sat på hold. Niels søger Trygfonden og andre fonde om penge til et førstehjælpskursus for alle.

 

Eventuelt

Arbejdsdag: Vi holder arbejdsdag den 12. april kl. 10. Hvert team laver en liste over ting, der skal laves på arbejdsdagen.

 

Sally og Astrid har været til møde om stævner i distriktet: Der var snak om, at klubberne to gange om året skulle melde ind til distriktet, hvornår de ville holde stævne i det kommende halve år. Det blev dog ikke vedtaget, og det betyder, at klubstævnerne kommer til at køre som hidtil, og at man altid kan beslutte at lave et ekstra stævne, hvis der er behov for det.

 

Sally og Astrid har også været til generalforsamling i distriktet: Der er stadig ikke afklaring på, hvad der skal ske med berideruddannelsen. Der optages nogle få til sommer, mens man arbejder på et oplæg til en ny uddannelse, der kan godkendes.

 

Sally stiller op til hovedbestyrelsen i Dansk Rideforbund.

 

Medlemslisten: Astrid har opdateret medlemslisten og sendt rykkere ud til dem, der ikke har betalt kontingent til rideklubben. Astrid vil gerne sikre sig, at de mailadresser, vi har, er aktuelle, og Sally skriver derfor på hjemmesiden, at alle skal sende Astrid en mail. Når vi har et fuldstændigt mailkartotek, vil vi begynde at sende info ud via mail.

 

Datoer til kalenderen

31. marts: Generalforsamling.

23. april: Møde om stævnet den 3. maj

3. maj: Militarystævne

7. juni: Subaru-cup på SØG

21. juni: Dressurstævne med alle klasser, også rideskoleklasser.

 

Ny opfølgningsliste

ð      Billeder af bestyrelsen tages og lægges på hjemmesiden.

ð      Hvert team laver en liste over ting, der skal laves på arbejdsdagen.

ð      Niels søger Trygfonden og andre fonde om penge til et førstehjælpskursus for alle.

 

 

Tak for et godt møde J

 

Referent: Christina