Ref af Bestyrelsesmøde d. 1/3 2016

Møde: Bestyrelsesmøde

Mødedato: 1.3.2016

Dato for referat: 4.3.2016

Sted: Søborggård Rideklub

Deltagere: Sally, Niels, Mette, Helene, Sofie, Helle, Louise, Laila Caroline.

Referent: Caroline

 

Referat:

Nyt fra Sally:

-       Status meget positiv. Positive anerkendelser på de tiltag der er gang i.

 

Gennemgang af plancher:

 

-       Mange positive tilbagemeldinger fra børn og forældre.

-       Ved gennemgang af punkterne bliver vi i fællesskab enige om, hvilke af punkterne der skal arbejdes videre med i år – alle kan ikke opfyldes på en gang.

-       Årshjul – børneudvalget organiserer tavler. Alle har derefter mulighed for at få nyheder og informationer på de nye informationstavler.  Informationerne kan dog stadig findes på hjemmesiden og Facebook.

-       Caroline sørger for at opsætte en oversigt over bestyrelsen med billeder, så også nye ved hvem der kan tages fat i.

-       Børneudvalget har haft deres første møde – Sofie gennemgår de punkter der har været drøftet.

-       Lektiecafe er i gang - yderligere ønsker til denne:

- Wifi

- Nyt lys

- Evt. wii

- Evt. yoga

-       Cafe – Louise har undersøgt nye cafe muligheder og spørger til ændringer af koncept.

-       Klubfest – der er stemning i bestyrelsen for en klubfest.

-       Mobil Pay – Helene undersøger mulighederne med OK abonnement.

-       Fællesskab – flere fælles stævner – ens tøj og underlag.

 

Gennemgang og opdatering af mål:

 

-       Strategiske mål.

-       Års mål 2016.

-       Aktiviteter og drift. .

 

Ovennævnte punkter med underpunkter blev drøftet og opgaver uddelegeret. Skema ligger i bestyrelsens Dropbox

 

-               Arbejdsdag bliver lørdag den 16.4.2016 – Louise og Caroline sørger for at sætte opslag på nye tavler.

                     

 

Tidspunkt for næste møde:

-       Bestyrelsesmøde: Onsdag den 30.3.2016 kl. 19.00 på Søborggård – opfølgning af sidste møde.