Ref af best.møde d. 3. april 2013

Referat af bestyrelsesmøde i
Søborggård Rideklub den 3. april 2013

 

Til stede: Lotte, Helle, Sally, Astrid, Mette, Nikoline, Anne, Niels og Christina

1. Opfølgning på aktionspunkter fra sidste møde

·       Plakater til arbejdsdagen er endnu ikke hængt op, men de er på vej

·       Der er oplyst om arbejdsdagen på ridehold

·       Niels har skrevet en tekst til hjemmesiden om bestyrelsen

·       Der er bestilt hævekort til den fremtidige cafekonto

·       Sponsorudvalget har et bud på, hvad der skal ske med Søhesten

·       Astrid har talt med Morten om trailere

·       Status på indkøb, sponsering og reparation af spring: Et spring er repareret og skal bare males - det bliver klaret på arbejdsdagen.

 

De punkter, der ikke var klaret, bliver overført til opfølgningslisten for dette møde.

2. Orientering fra klubben

Formand/næstformand: Dansk Rideforbunds liste over bestyrelsesmedlemmernes adresser skal opdateres. Det står Astrid for. Desuden skal vi opdatere vores side på stævnetilmeldingsportalen DRF Go! Det sørger Sally for.

 

Bestyresen besluttede, at rideklubben giver et gavekort til en rideudstyrsbutik til Suzette, som har stået for at gennemføre undervisningen i ryttermærker. Suzette har lagt et kæmpe arbejde i opgaven og gør det rigtig godt. Mette og Astrid står for indkøb og overbringelse af gavekortet.

 

Kasserer: Lotte har fået et Mastercard til cafeens konto, men det skulle have været et Dankort. Helle returnerer kortet og beder om et Dankort i stedet. Bestyrelsen skrev under på, at Lotte får adgang til at bruge Dankortet, og at Helle får adgang til klubbens konti. Helle overfører 5000 kr. til cafekontoen.

 

Arbejdsdagen 2013

Til arbejdsdagen skal vi bl.a. have løst følgende opgaver:

·       Vaske trailere

·       Vaske, male og reparere spring

·       Reparere og male sort dressurhegn

·       Flytte striglebom

·       Ordne eller lave nye borde og bænke + bære dem ned til springbanen

·       Ordne og vaske cafevogn

·       Rengøre rytterstue

·       Samle og sætte vitrineskab op

·       Sætte hylder op i rytterstuen.

 

Anne og Astrid laver en liste over, hvad vi har brug for af maling og pensler, og Niels ringer til Silvan og hører, om de vil sponsorere noget maling.

 

Astrid hænger en seddel op i ponystalden, hvor man kan skrive sig på, hvis man kommer til arbejdsdagen (og naturligvis gør man det – det bliver både sjovt, hyggeligt – og effektivt J)

 

Astrid og evt. Line står for at indkøbe frokost og frugt på dagen. Astrid skriver til kageudvalget og spørger, om der er nogen, der vil bage.

 

Niels laver en seddel over de ting, rideklubben har brug for, fx vitrineskab og hylder, og så håber vi, at nogle har noget stående, som de alligevel ikke bruger, og som de gerne vil donere til klubben. Lykkes det ikke, kører Anne til IKEA og køber vitrineskab og hylder til rytterstuen.

Telt: Vi skal have købt nyt telt til cafeen, og vi skal bruge det allerede den 20. og 21. april. Nikolines mand henter det i Harald Nyborg, hvor det kan fås for 3600 kr.

Søhesten: Niels sender oplægget til, hvad der skal ske med Søhesten, til os alle, og vi giver hver især feedback.

3. Orientering fra Søborggård Hestecenter

·       Twist er lånt ud

·       Jade har en pony på prøve

·       Mini og Choko er flyttet hjem

·       Anne har fået en hest

·       Cecilie og Amanda er stoppet som parter.

Loftet over rytterstuen skal laves om til en brandsikret sovesal, og hestecentret har sendt et projekt til godkendelse hos kommunen. Det kan dog ikke nå at stå færdigt til denne sommers ridelejre, og derfor er der i stedet planer om at sætte cafeteltet op, hvor trailerne står, og bygge et rigtigt gulv, hvor pigerne kan sove. De campingvogne m.m., som også bliver brugt til overnatning, bliver stillet op ved siden af teltet, så der bliver dannet en lille landsby.

4. Orientering ved udvalgene
Stævneudvalget:
Springstævne og dressurstævne den 20. og 21. april: Der er bestilt dommere. Vi sætter springbanen op om torsdagen, og dressurbanen bygges lørdag aften. De to stævner bliver første gang, hvor vi skal prøve at aflevere regnskab fra de forskellige udvalg.

Springstævne med stafetspring: Stævnet bliver den 12. maj og ikke som tidligere udmeldt den 9. maj.

Sugar-cup: Vi deltager i Sugar-cup, som er træning og stævner i stilspringning i terrænet. Højden er 60 cm, og både ponyer og heste kan være med. Vi skal holde en træningsdag og et stævne to gange i år. Sally finder nogle datoer. De ryttere, der går videre, kan deltage i semifinalen den 20. og 21. juli på Fyn.

Springudvalget: Udvalget har udarbejdet et budget og en ønskeliste med springudstyr.Sally har indhentet et tilbud på 2 spring, hvoraf det ene er et almindeligt spring med 2 støtter, og det andet er en oxer med 4 støtter og en havelåge. Derudover kan vi få 15 bomme og 6 sikkerhedsholdere til en samlet pris på 12.500 kr. Vi søger om et tilskud på 10.000 kr. i materialepuljen. Sally står for ansøgningen. Bestyrelsen besluttede at takke ja til tilbuddet og købe springene.

Dressurudvalget: Vi trænger til nye bogstaver i ridehuset og på udendørsbanen. Astrid bestiller bogstaver hos Niels, laminerer dem og sørger for velkrobånd, så bogstaverne kan sættes op på og flyttes fra barrieren. Vi laver bogstaver i forskellige farver til henholdsvis kort og lang bane. Sally ser på bogstaver til udendørsbanen.

Caféudvalget: Cafeen har brug for en toaster mere. Udvalget køber én, hvis de finder en billig.

Vi sætter priserne i cafeen op, så flæskestegssandwich fremover koster 40 kr., kaffe koster 10 kr., og kage koster 10 kr.

5. Eventuelt
Pulstræning – investering og finansiering af udstyr: Ved militarydagen i påskeferien fortalte Mia Hastrup om pulstræning af heste og ponyer. Til formålet skal man bruge et særligt pulsur og et computerprogram til i alt 3600 kr. Derudover er der brug for to mindre ure. Udstyret er især interessant for de store piger, som rider på højt niveau. Vi vil forsøge at skaffe penge til det ved at søge hos Sildens dag og i fonden for Sjællandske medier. Sally står for ansøgningerne og undersøger priserne. Mette kan få procenter hos Garmin. Jette har sat noget af Fannys ridetøj til salg og donerer overskuddet til indkøb af udstyr.

Tippi-turen – uddelegering til udvalg: Vi talte om muligheden for at uddelegere tippituren til Børneudvalget. Sally taler med Pernille om det. Turen er den 22. og 23. juni.

Næste møde: onsdag den 15. maj kl. 18.

 

Opfølgningsliste til næste møde:

ð      Jesper har fotograferet bestyrelsen

ð      Referatet er lagt på hjemmesiden

ð      Sally har undersøgt, hvad et førstehjælpskursus koster

ð      Niels har rykket for svar på idrætspasansøgning

ð      Regnskabet er lagt i nyt regnskabsprogram

ð      Der er lavet medlemskartotek i Excell

ð      Der er købt nye spring

ð      Der er sendt ansøgning til materialepuljen

ð      Niels laver nye sedler som kan bruges til at oplyse om fejl på trailere

ð      DRFs liste over bestyrelsesmedlemmer og deres adresser er opdateret

ð      Vores side på DRF Go! er opdateret

ð      Vi har fået et Dankort til cafeen

ð      Der er overført 5000 kr. til cafekontoen

ð      Vi har indkøbt nyt telt til cafeen

ð      Der er fastsat datoer for Sugar-cup

ð      Vi har fået lavet og evt. indkøbt bogstaver til ridehuset og udendørsbanen

ð      Status på udstyr til pulstræning

ð      Status på tippitur.

 

Punkter til dagsordenen for næste møde:

·       Søhesten

 

Tak for et godt møde J

 

Referent: Christina