Ref af best.møde d. 12. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde i
Søborggård Rideklub den 12. juni 2013

 

Til stede: Lotte, Helle, Sally, Astrid, Mette, Cirkeline, Niels, Nikoline og Christina

Opfølgning på aktionspunkter fra sidste møde

ð      Bestyrelsen er fotograferet.

ð      Sally lægger referater og kontaktoplysninger på bestyrelsen på hjemmesiden.

ð      Niels har talt med Kultur og Fritid om idrætspasset, og Sally taler med familien om det videre forløb.

ð      Regnskabet er ved at blive lagt i nyt regnskabsprogram – vi følger op efter sommerferien.

ð      Der er købt bomme for resten af pengene fra Silvan.

ð      Astrid har købt nye dressurbogstaver i Gun and Country til udendørsbanen.

ð      Niels har lavet nye sedler, som kan bruges til at oplyse om fejl på trailere.

ð      Der er lavet en liste over, hvem cafeen kan trække på som hjælpere.

ð      Status på udstyr til pulstræning: Vi sparer sammen …

ð      Status på tippitur: Det bliver den 17.-18. august.

 

Orientering fra kassereren

Vi besluttede, at klubben flytter sine konti til Danske Bank, fordi den har en filial i Gilleleje med døgnboks. På den måde bliver det lettere for Helle og cafeudvalget at aflevere penge i banken. Helle åbner konti i Danske Bank og bestiller et Dankort til cafeen. Niels skriver et brev til Handelsbanken og siger tak for denne gang.

 

Klubben har lige nu 83.574 kr. på klubkontoen, 20.814 kr. på cafekontoen og 0 kr. på stævnekontoen. Helle overfører 5.000 kr. fra cafekontoen til klubkontoen. Det er de penge, som cafeen oprindeligt ”lånte” fra klubkontoen som startkapital.

 

Cafeen har lige nu et overskud på 10.849,19 kr. + 500 kr. i kassen. Cafeen har købt for det beløb, SuperBrugsen har sponsoreret, og brugt bonuschecken i SuperBrugsen.

 

Orientering fra Søborggård Hestecenter

Der skal lige straks smides hø på loftet, og man er meget velkommen til at hjælpe – det er gratis fitness J

 

Orientering fra stævneudvalget

Vi har fået en rigtig fin stævnerapport for militarystævnet den 25. maj. Sekretariatet med Suzette og Randi fik 5, og cafeen fik 4 på en skala fra 1til 5, hvor 5 er bedst. Der skal rettes nogle ting på springbanen og terrænbanen, men alt i alt er det en fin rapport

 

Stævnet gav et overskud på 22.508 kr. til klubben og dertil kommer cafeens overskud. Omsætningen i cafeen var på 10.000 kr.

 

Niels foreslog, at vi fremover har en førstehjælper, der kan kaldes ud til terrænspringene, hvis noget går galt. Niels kontakter hjemmeværnet for at høre, om de vil stille en person til rådighed. Hvis ikke, skal vi have fat i en anden, der kan.

 

Næste stævne er Sugarcup den 23. juni kl. 11-13. Cafeen har åben og sælger snegle, toast osv.

 

Der er militarystævne den 13. juli. Lotte laver en cafeplan til fredag aften, så forældre kan skrive sig på de ledige tider.

 

Vi prøver at få Sugarcupsemifinalen den 20. og 21. juli til Søborggård. Der bliver sandsynligvis 20-30 starter. Cafeen kan være åben nogle timer, fx omkring frokosttid, og man kan bestille aftensmad ved tilmeldingen. Astid, Nikoline og Helle hjælper til.

 

Orientering fra springudvalget

Der mangler at blive malet nogle støtter på de rød/hvide spring – ellers er alt malet.

 

Cirkeline snakker med Morten om, hvordan Havannaspringet skal males.

 

Vi har købt et ekstra spring, som vi lånte af sælgeren, men ikke fik leveret tilbage. Vi har nu købt det til samme nedsatte pris, som vi fik de øvrige spring til.

 

Orientering fra dressurudvalget

Vi låner træhegnet ud til en anden klub, og Astrid hjælper med at finde tingene frem.

 

Orientering fra caféudvalget

Vi går væk fra gældslisterne, så man kan ikke længere få kredit i cafeen, medmindre man har en særlig aftale med Lotte eller Nikoline.

 

Fremover får alle dommere, skrivere og terrændommere skilte på, så man kan se, hvem der hjælper til og ikke skal betale i cafeen. Stævneudvalget har ansvaret for denne opgave.

 

Cafeudvalget laver nogle sedler til Sally, som hun kan dele ud til dem, der kommer udelukkende for at hjælpe, fx som terrændommere. Sedlerne kan veksles til en øl eller sodavand i cafeen.

 

Eventuelt

·       Vi har fået afslag fra materialepuljen.

·       Nikoline sms’er billeder af bunden i den blå og den grå trailer til Sally, som vil gå videre med en klage over dem.

·       Bunden i den blå trailer skal laves, og de gamle trailere laves om til dommervogne.

·       Vi besluttede at gå videre med tilbuddet på to store Iför Williams-trailere. Vi ønsker dem til den specielle pris, der er nævnt i tilbuddet, og vil gerne have lov at betale det beløb fordelt over et antal rater. Kan vi ikke købe trailerne på de betingelser, er vi ikke interesserede. Sally kontakter sælgeren.

·       Vi holder stævnemøde torsdag den 4. juli kl. 20.

 

Opfølgningsliste til næste møde

ð      Helle har åbnet konti i Danske Bank og bestilt et Dankort til cafeen.

ð      Helle har overført 5.000 kr. fra cafekontoen til klubkontoen.

ð      Niels har kontaktet hjemmeværnet for at høre, om de vil stille med en førstehjælper.

ð      Listen med kontaktoplysninger på bestyrelsen er lagt på hjemmesiden.

ð      Referatet er lagt på hjemmesiden.

ð      Vi har reklameret over den blå og den grå trailer.

ð      Der er fundet skilte frem til hjælpere, dommere osv.

ð      Cafeudvalget har lavet sedler, som kan lægges i madpakkerne og veksles til øl eller sodavand.

ð      Sally har talt med sælgeren fra Iför Williams.

ð      Regnskabet er lagt i nyt regnskabsprogram.

ð      Status på udstyr til pulstræning.

ð      Status på tippitur.

 

Tak for et godt møde J

 

Referent: Christina