Partkontrakt

 

Hermed indgås kontrakt om part på følgende

 

pony/hest ________________________ af ________________________ (rytterens navn)

 

med start d. __________________________

 

Som part er jeg indforstået med at følgende betingelser skal opfyldes:

 

Desuden gælder følgende hvis du er 10 år eller derover:

Du har som part følgende rettigheder:

 

 

Hver d. 1. i måneden betales kr. ____________________ (se prislisten)

 

Kommer parten ikke og hjælper på sin arbejdsdag, vil der blive opkrævet 50 kr. pr. udeblivelse.

 

Parten ønsker ikke at hjælpe med holdene om tirsdagen hvorfor der betales

kr. _______________ (se prislisten)

 

Der skal indbetales  bankkonto nr. 5064 1221960 (Jyske Bank)

 

Der udleveres ikke girokort, da det er partens egen pligt at sørge for rettidig betaling. Betales der senere end d. 3. i måneden påføres der et rykkergebyr på 100 kr. pr. måned.

 

Der er 1 måneds opsigelse til den første i måneden på ridningen samt staldarbejdet.

 

Dato

 

___________________________                          ______________________________

Part                                                                                Værge

 

_____________________________________

Søborggård Hestecenter