Alberte.jpgCressida.jpgEmiliedressur.jpgFanny.jpgHest2013.jpgHest2014.jpgHestv.jpgJadedressur.jpgJadeogTippo.jpgJagt2013.jpgJul1.jpgJul2.jpgKrisLaura.jpgMesterskab2015-2.JPGMesterskab2015-3.JPGMimiogLoke.jpgMimiogMercedes.jpgPony2013.jpgPony2014.jpgPonygames1.jpgSmiley.jpgSommer.jpgStafet.jpgStranden.jpgStranden1.jpgStranden2.jpgStranden3.jpgvand2013.jpg

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Søborggård Rideklub

Søndag d. 4. marts kl. 17.00 hos Party Line Fiskerbakken 2, 3250 Gilleleje 

Klubben vil sørge for pizza samt drikkevarer.

Alle ryttere samt forældre til børn, der er medlem af rideklubben er velkommen til at deltage. 


Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen:
a. Valg af formand
b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
c. Valg af 2 suppleanter
d. Valg af revisor
e. Valg af revisorsuppleant
7. Valg/tilmelding til deltagelse i diverse udvalg
8. Eventuelt

Nuværende bestyrelse

Formand                 Niels Kjeldgaard       På valg - ønsker ikke genvalg til formandsposten


Næstformand          Helene Dyhr            Ikke på valg

Kasserer                 Helle Hauskov         Ikke på valg

Sekretær                Caroline Kærgaard   Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem  Mette Ingels            På valg - genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlem  Sofie Larsen            På valg - genopstiller gerne

Bestyrelsesmedlem  Louise Møller Petersen   Ikke på valg

Suppleant        Laila Carlsen                  På valg - genopstillerikke

Suppleant        Tina Brasse                   På valg - gensopstiller ikke             
                       
Revisor           Pernille Bækgaard          Udtræder

Revisorsuppleant   

Udvalg

Der skal vælges/tilmeldes medlemmer til følgende udvalg:

Cafeudvalg (team som varetager forplejning ved egne stævner og aktiviteter)

Springudvalg (team som forestår opbygning af springbane til stævner samt vedligeholdelse af materiel)
Dressurudvalg (team som står for dressurbane og materiel til egne stævner)
Terrænudvalg (team som forestår opbygning af egen terrænbane samt terrænstævner)
Sponsorudvalg (team som opsøger- og har kontakt til sponsorer)

Børne-/ungdomsudvalg (Team som arrangerer Fastelavn, Juleafslutning, "mig og min pony" m.m)

Stævneudvalg (Team som står for alt det administrative ifm stævner)

Teltudvalg (Team som sørger for opstilling af telte ifm stævner m.m samt sørger for teltene er i orden)

Juniorudvalg (udvalg for ryttere på 10-24 år. Varetager de unges ønsker og aktiviteter udover stævner o.lign)

Speaker/elektronik (Team som har styr på det tekniske - lydanlæg, pc'er, højttaler mm -  i mellem og til stævner)

 

Indkomne forslag
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24/2 2018.

 

Eventuelt
Bemærk venligst, at forslag stillet under pkt. 7. Eventuelt ikke kan besluttes på generalforsamlingen. Har du nogle konkrete forslag, så send dem så de kan komme med under pkt. 4. Forslag kan mailes eller afleveres til medlemmer af bestyrelsen.


På vegne af bestyrelsen


Niels Kjeldgaard

Formand

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla